Pomôžte nám zlepšiť vášu skúsenosť

Ku dňu 8. Júla 2023 sme aktualizovali naše Zásady ochrany osobných údajov a Obchodné podmienky. Na prispôsobenie obsahu a analýzu návštevnosti používame súbory cookie. Informácie o tom, ako používate naše webové stránky a aplikácie, používame na neustále zlepšenie užívateľskej skúsenosti a dojmu.

PREHLÁSENIE SPOLOČNOSTI EXPRESS 4 O OCHRANE OSOBNÝCH ÚDAJOV

1.0 NAŠE CHÁPANIE TÝKAJÚCE SA BEZPEČNOSTI A OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV

 • 1. Ochrana osobných údajov a ochrana údajov sú ľudské práva.
 • 2. Máme povinnosť starať sa o ľudí v rámci našich údajov.
 • 3. Údaje sú záväzkom, mali by sa zhromažďovať a spracovávať iba v nevyhnutných prípadoch.
 • 4. Nikdy nebudeme predávať, prenajímať ani iným spôsobom distribuovať alebo zverejňovať Vaše osobné údaje.

2.0 PRÍSLUŠNÉ PRÁVNE PREDPISY

Spolu s našimi obchodnými a internými počítačovými systémami je táto webová stránka navrhnutá tak, aby spĺňala nasledujúce vnútroštátne a medzinárodné právne predpisy týkajúce sa ochrany údajov a súkromia používateľov:

 • 1. Všeobecné nariadenie EÚ o ochrane osobných údajov 2018 (GDPR).
 • 2. Zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Súlad týchto stránok s vyššie uvedenými právnymi predpismi, ktoré sú všetky prísne, znamená, že táto stránka je pravdepodobne v súlade s právnymi predpismi týkajúcimi sa ochrany údajov a ochrany osobných údajov, ktoré stanovili aj mnohé ďalšie krajiny a územia. Ak si nie ste istí, či je táto stránka v súlade s Vašou legislatívou o ochrane osobných údajov a ochranou osobných údajov v danej krajine, obráťte sa na nášho úradníka na ochranu údajov (podrobnosti o tom, kto nájdete v časti 8.0).

3.0 OSOBNÉ INFORMÁCIE, KTORÉ TIETO WEBOVÉ STRÁNKY SPRACOVÁVAJÚ A PREČO ICH ZÍSKAVEME

Táto webová stránka zhromažďuje a spracováva osobné informácie z nasledujúcich dôvodov:

3.1 Sledovanie návštevnosti stránok

Podobne ako väčšina webových stránok používa táto stránka službu Google Analytics (GA) na sledovanie interakcie používateľa. Tieto údaje používame na určenie počtu ľudí, ktorí používajú naše stránky, aby sme lepšie pochopili, ako nájdu a používajú naše webové stránky a vidia ich cestu cez webovú stránku.

Hoci GA zaznamenáva údaje, ako je Vaša geografická poloha, zariadenie, internetový prehliadač a operačný systém, žiadna z týchto informácií Vás osobne neidentifikuje. Vo vzťahu k službe Google Analytics je táto webová stránka nastavená do módu anonymizovanej IP-adresy jej návštevnáka. Ak by aj spoločnosť Google zaznamenávala IP-adresu vášho počítača, ktorá by mohla byť použitá na osobnú identifikáciu, spoločnosť Google nám neumožňuje prístup k nej. Spoločnosť Google považujeme za prevádzkovateľa údajov tretej strany (pozri časť 5.0 nižšie).

GA používa cookies, detaily ktorých nájdete v príručkách pre vývojárov Google. Naša webová stránka používa implementáciu analytics.js GA.

Vypnutím súborov cookie vo Vašom internetovom prehliadači zastavíte službu GA od sledovania akejkoľvek časti Vašej návštevy stránok v rámci tejto webovej stránky.

3.2 Kontaktné formuláre a odkazy na e-mail

Ak sa rozhodnete nás kontaktovať prostredníctvom kontaktného formulára na našej stránke Kontaktujte nás alebo na e-mailovej linke, žiadne z poskytnutých údajov nebudú uložené na tejto webovej stránke, ani nebudú odoslané / spracované žiadnou treťou stranou dátových prevádzkovateľov definovaných v časti 5.0. Namiesto toho sa dáta zhromaždia do e-mailu a pošlú sa nám prostredníctvom Simple Mail Transfer Protocol (SMTP). Naše SMTP servery sú chránené TLS (niekedy známymi ako SSL), čo znamená, že e-mailový obsah je zašifrovaný pomocou SHA-2, 256-bitovej kryptografie pred odoslaním cez internet. Obsah elektronickej pošty je potom dešifrovaný našimi miestnymi počítačmi a zariadeniami.

3.3 E-mailový spravodaj

Ak sa rozhodnete pripojiť náš e-mailový spravodaj, e-mailová adresa, ktorú nám pošlete, použije naša spoločnosť a nebude k dispozícii tretej strane. Vaša e-mailová adresa sa uloží do vlastnej databázy, kým výslovne nepožiadate o odstránenie zo zoznamu. Môžete to urobiť zrušením odberu prostredníctvom odkazov na zrušenie odberu, ktoré sa nachádzajú v akýchkoľvek e-mailových spravodajcoch, ktoré Vám pošleme, alebo požiadaním o odstránenie prostredníctvom e-mailu. Ak žiadate o odstránenie prostredníctvom e-mailu, pošlite nám e-mail pomocou e-mailového účtu, ktorý je prihlásený do zoznamu.

Ak ste mladší ako 16 rokov, musíte získať súhlas s rodičmi pred vstupom do nášho systému e-mailového spravodajcu.

Zatiaľ čo Vaša e-mailová adresa zostane v našej databáze, obdržíte od nás pravidelné (približne trikrát ročne) e-mailové správy v štýle newsletteru.

4.0 SERVER TEJTO WEBOVEJ STRÁNKY

Táto webová stránka je hosťovaná spoločnosťou Webglobe Yegon.

Niektoré z najvýznamnejších bezpečnostných funkcií dátového centra sú nasledujúce:

 • 1. Bezpečnostný prístup na všetky vonkajšie a vnútorné vstupy.
 • 2. Serverové skrine majú uzamknuté dvere (bez otvorených stojanov).
 • 3. Monitorovaný obvodový a interný IP CCTV systém 24 × 7.
 • 4. 24 × 7 bezpečnostná služby na mieste so statickými a mobilnými hliadkami.
 • 5. Do zariadenia je povolený len oprávnený personál, ktorý vykonáva bezpečnostnú kontrolu.

Podrobné informácie o dátovom centre spoločnosti Webglobe Yegon nájdete tu.

Celá návštevnosť (prenos súborov) medzi touto webovou lokalitou a prehliadačom je zašifrovaná a doručená cez protokol HTTPS.

5.0 SPRACOVANIE ÚDAJOV TRETÍMI STRANY

Na spracovanie osobných údajov používame tretie strany v našom mene. Tieto tretie strany boli starostlivo vybrané a všetky sú v súlade s právnymi predpismi uvedenými v oddiele 2.0. Táto tretia strana má sídlo v USA a je kompatibilná s ochranou osobných údajov v rámci EÚ.

6.0 PORUŠENIA OCHRANY

Všetky nedovolené porušenie údajov databázy alebo databázy (alebo databáz) niektorého z našich sprostredkovateľov údajov treťou stranou oznámime ľubovoľným a všetkým relevantným osobám a orgánom do 72 hodín od porušenia, ak je zrejmé, že osobné údaje uložené v identifikovateľných spôsobom boli odcudzené.

7.0 PREVÁDZKOVATEĽ DÁT

Sídlo spoločnosti:

Express 4 s.r.o.

Sreznevského 7

Bratislava

Slovensko

8.0 PORADCA PRE OCHRANU OSOBNÝCH ÚDAJOV

Natália Gajdošová

Telefón: +421 2 44637584

Email: info@avato.sk

9.0 ZMENY PREHLÁSENIA OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV

Tieto zásady ochrany osobných údajov sa môžu čas od času meniť v súlade s legislatívou alebo vývojom v tejto oblasti. Nebudeme výslovne informovať našich klientov alebo používateľov webových stránok o týchto zmenách. Namiesto toho odporúčame, aby ste túto stránku občas skontrolovali, akékoľvek zmeny pravidiel. Špecifické zmeny a aktualizácie pravidiel sa budú uvádzať v poslednom bode tohto prehlásenia.