Pomôžte nám zlepšiť vášu skúsenosť

Ku dňu 8. Júla 2023 sme aktualizovali naše Zásady ochrany osobných údajov a Obchodné podmienky. Na prispôsobenie obsahu a analýzu návštevnosti používame súbory cookie. Informácie o tom, ako používate naše webové stránky a aplikácie, používame na neustále zlepšenie užívateľskej skúsenosti a dojmu.

AVATO Lead pomáha získavať obchodné príležitosti

CRM softvéru AVATO Lead môže zlepšiť vzťahy s vašimi zákazníkmi. Vďaka unikátnym riešeniam môžete efektívne sledovať komunikáciu k obchodnej príležitosti (leadu), sledovať následný proces realizácie zákazky a následne vyhodnocovať úspešnosť vašich obchodných príležitostí v rôznych pohľadoch. Systém je navrhnutý tak, aby maximalizoval automatizovaný zber údajov a minimalizoval časové nároky na užívateľa.

Maximalizujte úspešnosť leadov

Sledujte vývoj otvoreného obchodu
Pomôžte svojmu tímu sledovať vývoj otvoreného obchodu (leadu). Po vytvorení nového dopytu dostanú vaši obchodníci upozornenie v reálnom čase. AVATO Lead kontroluje ich aktivity a pomáha nestratiť potenciálny predaj.
App screenshot
Uložte si všetky informácie o zákazníkoch
Zostaňte organizovaní a sledujte všetky podrobnosti o svojich zákazníkoch. Vytvorte nové kontakty a zapamätajte všetko, čo viete o ľuďoch, s ktorými komunikujete. Pridajte do ich záznamov užitočné poznámky pre budúce konverzácie.
App screenshot

Prehľad o progrese v realizácii zákazky

Automatické notifikácie
Máte často telefonáty na stav rozpracovanej zákazky? Niektorá etapa realizácie začala neskôr ako mohla len vďaka chýbajúcej informácii? Nastavte si automatické notifikácie o ukončení etapy pre každého kto o tom má vedieť.
App screenshot
Znížte náklady a zvýšte spokojnosť zákazníkov
Nikdy nekončiace telefonáty s otázkou na stav zákazky zaťažujú vašich zamestnancov, vytvárajú zbytočné náklady a nezriedka komplikujú vzťah so zákazníkmi. Nástroj pre informovanie formou automatických notifikačných e-mailov eliminuje zbytočné telefonáty, vytvorí priestor pre nerušenú prácu a dostane vzťahy s vašimi zákazníkmi na vyššiu úroveň.
App screenshot

Funkčné oblasti v AVATO Lead

Náš softvér je vybavený širokou škálou plne integrovaných nástrojov, ktoré vám umožňujú riadiť obchodné, prevádzkové a finančné procesy v reálnom čase. Prepojením vašich pracovníkov, informácií a procesov sa činnosti stanú plynulejšími a podnikanie efektívnejšie.

Lead

Pojmom marketingový lead sa označuje osoba, ktorý prejaví záujem o produkt alebo službu. Je v záujme firmy, aby sa tieto obchodné príležitosti stali obchodnými zákazkami. Modul Lead pomáha užívateľom zvyšovať úspešnosť.

Proces zákaziek

Sledovanie procesu zákaziek nie je len nástrojom pre kontrolu zamestnancov. Vďaka automatickým notifikáciám o naplnení míľnikov dokáže zefektívniť firemné procesy a dostať vzťah so zákazníkom na vyššiu úroveň.

Servis

Presnosť, dochvíľnosť a poriadok v servisných zákazkách sú základom pre dobré vzťahy s vašimi zákazníkmi. Servisný modul je zárukou aj dobrých vzťahov na pracovisku.

Služby

Konzultačný softvér na každodennú správu obchodných prípadov, kapacít konzultantov a plánovanie ostatných zdrojov môže ušetriť hodiny vášho času. Tieto môžete namiesto toho stráviť na ďalšom obchodnom prípade.

E-Shop

Neefektívnosť v spravovaní skladových zásob a hlavne lepší vzťah so zákazníkom sa vytvorí pri e-shope, ktorý pracuje s tými istými dátami ako ERP softvér. Oneskorené aktualizácie dát ako aj nesprávne množstvá na sklade zabezpečí cloudové riešenie AVATO.

Učtáreň

Účtovná kancelária má svoje špecifické vzorce pre kalkuláciu ceny a fakturovanie svojich služieb. V špeciálnom module je okrem týchto funkcií možné vyhodnocovať aj náročnosť spracovania dokladov prípadne výkonnosť jednotlivých účtovníkov.

Výroba

Tvorba kalkulácií, plánovanie výrobných kapacít, rozklad režijných nákladov, plánovanie materiálových nákupov optimalizuje výrobný proces.

Leasing

Modul Leasing má funkcie primárne nastavené pre leasingové spoločnosti prenajímajúce motorové vozidlá. V nastaveniach je možné aplikovať akýkoľvek typ majetku na leasingový prenájom.

Školiace kurzy

Správu školiacich kurzov a vzdelávacích podujatí vrátane ich účastníkov a školiteľov viete ľahko zrealizovať v module Školiace kurzy. Okrem prehľadu, možností hromadnej komunikácie na účastníkov je prínosom aj plánovanie a vyhodnotenie efektivity.

Ubytovanie

Zvyšujúce sa očakávania hostí, tlak konkurencie, rast nákladov, zmeny v štruktúre ubytovaných zvyšujú potrebu efektívneho spravovania agendy ubytovacích kapacít, plánovanie a kontrolu poskytovaných služieb.

Investičný fond

Riadenie investičných zdrojov, alternatívne ponuky poskytnutia investičných zdrojov pre záujemcov, sledovanie vývoja cash flow ale aj predikcie hospodárenia pomáhajú zvládať investičné aktivity dlhodobo.

Obchodovanie

Obchodné agendy sa dotýkajú v podstate všetkých typov podnikateľských činností. Nástroje pre rýchle generovanie firemných dokumentov sú základom pre zvládnutie rastu obratu a budovanie dobrého vzťahu so zákazníkom.

Ste pripravený zažiť AVATO Lead v praxi?
Objednajte osobnú online prezentáciu.