Pomôžte nám zlepšiť vášu skúsenosť

Ku dňu 8. Júla 2023 sme aktualizovali naše Zásady ochrany osobných údajov a Obchodné podmienky. Na prispôsobenie obsahu a analýzu návštevnosti používame súbory cookie. Informácie o tom, ako používate naše webové stránky a aplikácie, používame na neustále zlepšenie užívateľskej skúsenosti a dojmu.

AVATO Mzdy zefektívňuje mzdový proces

Oblasť miezd zamestnancov prešla za 30 rokov veľkým množstvom legislatívnych zmien. Funkcie programu AVATO Mzdy sa postupne zdokonaľovali a boli pretavené do úplne nového vnímania spracovania miezd. Tak ako sa v čase menia pravidlá, môžu sa meniť aj aspekty pracovného pomeru zamestnanca. Našli sme spôsob ako tieto zmeny premietnuť do spracovania miezd automatizovane a bez zbytočných časových strát.

Spracovanie miezd na tri kroky

Mesačné spracovanie miezd v AVATO Mzdy zabezpečujú hlavne tri moduly softvéru: PERSONALISTIKA, MZDY, EXPORT. Tri oblasti, ktorých funkcie pomáhajú pravidelne vypočítať platy zamestnancov, ich dane, odvody do poisťovní a zároveň pripraviť potrebné výkazy a dokumenty v tlačenej alebo elektronickej podobe. Celé spracovanie mesačných miezd je nakoniec automatizovane prenesené do účtovníctva v súlade s firemnými účtovnými postupmi.

K dispozícii báza mzdových znalostí

Každý užívateľ softvéru AVATO Mzdy má k dispozícii bázu mzdových znalostí. Kedykoľvek sa zmení mzdová legislatíva s dopadom na parametre ovplyvňujúce spracovanie miezd, vždy sú tieto k dispozícii. Nie je pritom potrebná žiadna inštalácia upgrade programu. Program si z bázy znalostí jednoducho stiahne parametre z legislatívnych zmieen a spracovanie miezd môže byť správne aj v ďalšom období. Občasne môžu nastať situácie systémovej legislatívnej zmeny, keď je nevyhnutný jednoducho zrealizovateľný upgrade programu. Toto je však v predstihu komunikované AVATO tímom podpory.

Product screenshot

Zjednodušená správa miezd

Automatizujte svoj mzdový proces, od výpočtu až po výplatu. Náš mzdový modul odstraňuje dohady zo správy miezd tým, že poskytuje jedinú intuitívnu platformu, ktorá bez námahy zvládne všetky úlohy súvisiace so mzdovou agendou.

Integrácia

Mzdový modul sa bezproblémovo integruje s existujúcimi dátami iných modulov AVATO a zaisťuje plynulý tok údajov pre presné spracovanie a využitie mzdových informácií.

Súlad s predpismi

Majte prehľad o neustále sa meniacich mzdových zákonoch a predpisoch. Náš systém pomáha zabezpečiť súlad a minimalizuje riziko nákladných chýb a sankcií.

Inteligentné vytváranie reportov

Pochopenie vašich mzdových údajov je kľúčové pre prijímanie informovaných obchodných rozhodnutí. Pomocou výkonnou funkciou výkazníctva, ktorá poskytuje podrobné informácie o vašich mzdových výdavkoch, môže vaše podnikanie rásť efektívnejšie.

Elektronické výplatné pásky

Zjednodušenie a hospodárnosť
Doručenie výplatnej pásky bezpečne prostredníctvom e-mailu s prílohou zaheslovaného PDF výrazne odľahčuje prácu mzdového oddelenia a šetrí náklady firmy. K dispozícii sú aj iné typy zaheslovaných PDF dokumento: dochádzka, mzdový list, potvrdenie o príjme a ročné zúčtovanie.
App screenshot
Dohodnite si pravidlá vopred
Poskytnutie výplatnej páske elektronickými prostriedkami si vopred dohodnite so zamestnancami. Ak takáto dohoda neexistuje, tak podľa Zákonník práce je predurčená papierová forma výplatnej pásky.
App screenshot

Ste pripravený zažiť AVATO Mzdy v praxi?
Objednajte osobnú online prezentáciu.