Pomôžte nám zlepšiť vášu skúsenosť

Ku dňu 8. Júla 2023 sme aktualizovali naše Zásady ochrany osobných údajov a Obchodné podmienky. Na prispôsobenie obsahu a analýzu návštevnosti používame súbory cookie. Informácie o tom, ako používate naše webové stránky a aplikácie, používame na neustále zlepšenie užívateľskej skúsenosti a dojmu.

Blog pre aktuálne témy ERP/CRM softvérov

Pripravili sme pre vás články o aktuálnych témach v oblasti ERP a CRM softvérov. Máte tak možnosť získať zaujímavé podnety a dôležité informácie pre vaše podnikanie.

Účtovníctvo

Spôsob ako sa vyhnúť fyzickému kopírovaniu bločkov eKasa

Uchovávanie a ochranu účtovnej dokumentácie upravuje zákon o účtovníctve. Účtovné doklady a súvisiace dokumenty majú rôznu dobu archivácie. Dĺžku uchovávania ovplyvňuje nielen zákon o účtovníctve, ale aj ďalšie zákony. Účtovné doklady je podľa zákona o účtovníctve potrebné uchovávať 10 rokov, pričom lehota sa počíta rokom nasledujúcim po roku, ktorého...

Účtovníctvo

Časové rozlíšenie nákladov a výnosov

Časové rozlíšenie je bežnou účtovnou operáciou, ktorá vychádza zo zásady akruálneho princípu vedenia účtovníctva v súlade s §3 ods. 1 Zákona o účtovníctve. Táto zásada požaduje vykazovanie hospodárskych operácií v období, ktorého sa vecne a časovo týkajú. Náklady a výnosy účtuje účtovná jednotka v tom období, v ktorom vznikli, bez ohľadu na deň ich fak...

AVATO

Príbeh softvéru - Od PACIOLI k AVATO

Vznik AVATO je úzko spojení s vznikom poradenskej firmy, ktorá od začiatku 90. rokov ponúka ekonomické, daňové a účtovné poradenstvo. Okrem poradenstva vykonávala aj spracovávanie účtovníctva, na ktoré využívala outsourceované softvérové vybavenie. Toto softvérové vybavenie v kontexte potrieb nespĺňalo očakávania a začalo...

Účtovníctvo

Digitalizácia účtovníctva

Ako svet napreduje vo vývoji moderných technológií, aspekt každej činnosti života podlieha istej forme digitalizácie. Našťastie je tomu tak aj pri účtovníctve. Digitalizácia účtovníctva šetrí hlavne čas a priestor, ktoré môžete efektívnejšie využiť pre rozvoj vášho podnikania. Jedným z digitálnych pokrokov, ktorý zjednodušuje prácu s účtovníctvom je digitálny archív. Takýto archív poskytuje dat...

AVATO

Lead - budúcnosť efektívnej komunikácie s vašimi zákazníkmi

Dôležitosť leadov sa v dnešnom svete, ktorý je v skoro každej oblasti presaturovaný, stáva nespochybniteľnou. Hovoríme o saturácií či konkurenčných produktov a služieb na trhu ako aj vyjadreného záujmu o Váš produkt a službu. Tento blog sa venuje vysvetleniu pojmu lead a otázke prečo správne uchopenie leadov signifikantne napomáha maximalizovaniu rastu a výnosov vo Vašej firme.

Už ste moh...