Pomôžte nám zlepšiť vášu skúsenosť

Ku dňu 8. Júla 2023 sme aktualizovali naše Zásady ochrany osobných údajov a Obchodné podmienky. Na prispôsobenie obsahu a analýzu návštevnosti používame súbory cookie. Informácie o tom, ako používate naše webové stránky a aplikácie, používame na neustále zlepšenie užívateľskej skúsenosti a dojmu.

Prípadové štúdie

Od všeobecnosti ku konkrétnosti: jedna vec je ponúkať softvér so všeobecnými agendami a funkciami, no druhá vec je dať k dispozícii agendy a funkcie pre zastrešenie všetkých dôležitých potrieb vašej podnikateľskej aktivity. Vzorové prípadové štúdie implementácie softvérov AVATO sú dôkazom všestrannosti, efektívnosti a zosúladenia funkcií softvéru a potrieb našich klientov. Je to dôkaz nášho úsilia byť vhodným partnerom pre vaše podnikanie, pretože spoľahlivá a dôveryhodná spolupráca je kľúčom k úspechu.

 • Zvyšovanie úspešnosti z otvorených obchodov

  Autoštýl, a.s.

  Každá zaujímavá obchodná príležitosť je energiou pre rast firmy. Najvyšším záujmom všetkých zainteresovaných je, aby sa tieto obchodné príležitosti nestrácali, t.j. aby sa obchodné leady stali obchodnými zákazkami. Je preto dôležité záujem potenciálneho zákazníka zachytiť a realizovať aktivity smeru...

 • Sledovanie procesu zákaziek

  PGR, s.r.o.

  Existujú typy obchodných prípadov, ktorých realizácia má dlhší časový interval. Sú to zákazky, ktoré nie sú vybavené obratom a ani v krátkom čase. Takéto zákazky majú obyčajne svoje etapy. Nezriedka je realizácia určitej etapy naviazaná na ukončenie, resp. zrealizovanie úkonov etapy predchádzajúcej....

 • Školenia a kurzy

  Ing. Mária Gajdošová – školiteľ v oblasti účtovníctva

  Pre akreditované školiace zariadenia ale aj pre ostatných, ktorí sa venujú vzdelávaniu, je nevyhnutnosťou mať vhodný modul pre správu svojich kurzov, študentov a lektorov. Modul Školenia a kurzy v programe AVATO Lead dokáže zefektívniť prácu s evidenciou študentov, plánovania výučby a optimalizácie ...

 • Účtovná kancelária

  ConsultLine, s.r.o.

  Účtovná kancelária, ktorá spracováva účtovníctvo rôznych klientov, má systém definujúci ceny za svoje služby. Základom ceny pre výpočet ceny služby môže byť množstvo dokladov, množstvo účtovných prípadov, počet pracovníkov, príp. iný parameter. Pre vyhodnotenie skutočnej rentability činnosti účtovne...

 • Servis zariadení

  GIVIMA s.r.o.

  Pri službách je vo všeobecnosti žiadúce správne pochopenie požiadavky zákazníka. Realizácia služby je spojená s časom, ktorý je venovaný v prospech klienta. Pri určitých typoch služby môže byť so službou spojená aj spotreba materiálu príp. iné vstupy. Pre preukazné špecifikovanie výkonov je vhodné m...

 • Leasing

  FREM, s.r.o.

  Každodenná hlavná agenda pracovníkov leasingovej spoločnosti je spojená s aktivitami smerom k potenciálnym záujemcom o leasing a aktivitami vo vzťahu k existujúcim leasingovým zmluvám. Tvorba alternatívnych kalkulácií s možnosťou definovania alternatívnych konštrukcií návrhu leasingovej zmluvy zvyšu...

 • Fond kolektívneho investovania

  SIIC FUND, s.r.o.

  Fond kolektívneho investovania je zmluvne zviazaná so svojimi klientami, ktoré financuje buď podielovým vkladom do spoločnosti alebo dlhodobým úverovaním. S touto činnosťou je spojená evidencia zmluvného vzťahu a výnosov z nich plynúcich. Automatické generovanie faktúr, resp. pohľadávok z týchto zml...

 • Hromadné generovanie odberateľských faktúr

  CarCode, s.r.o.

  Existujú typy služieb, ktoré sú založené na opakovaných mesačných dodávkach. Môže to byť služba prenájmu, monitorovanie objektov, ... Tieto pravidelne poskytované služby sú fakturované v určených intervaloch (mesačne, štvrťročne, polročne príp. ročne). Aby mohla byť agenda odberateľských (vystavený...

 • Ukazovatele finančnej analýzy a hospodárenia

  MADE BY VACULIK, s.r.o.

  Pre základné vyhodnotenie hospodárenia firmy sú právnymi predpismi definované výkazy účtovnej závierky. Tieto môžu slúžiť interným aj externým záujemcom o informácie o hospodárení firmy. Potreba rôznych analýz a vyhodnotení sú však často rozsiahlejšie a detailnejšie. Pre hlbšie príp. detailnejšie an...

 • E-shop prepojený s ERP v reálnom čase

  Fabre.sk

  Informovanie klienta o nedostupnosti tovaru, ktorý bol objednaný na e-shope, je negatívny jav elektronického predaja. Vzniká riziko, že klient v budúcnosti už daný e-shop nenavštívi. Je žiadúce, aby boli eliminované prípady nesúladu stavu na sklade na webstránke e-shopu a skutočne disponibilného sta...

 • Interný elektronický účtovník

  PGR, s.r.o.

  Výsledky práce účtovnej kancelárie sú spojené so splnením svojich úloh, ktoré sú zväčša spojené so zákonom definovaným termínmi. Často dochádza k oneskorenému dodaniu podkladov od klientov účtovnej kancelárie. Vzniká tým časový stres a zvyšuje sa riziko chyby. Je v záujme nielen účtovnej kancelárie ...

 • Zákazkové a strediskové hospodárenie

  SAMPLE Bratislava, s.r.o.

  Existuje obdobie po založení firmy, kedy je väčšinou možné vnímať a vyhodnocovať všetky činnosti spojené s firmou bez softvérových nástrojov. Obyčajne je známa väčšina skutočností, ktoré ovplyvňujú hospodársky výsledok firmy alebo ziskovosť jednotlivých obchodných prípadov. Ako firma rastie, zákazky...

 • Kontrahovanie dlhodobých dodávok

  PROAGROS Levice, s.r.o.

  Pri niektorých obchodných komoditách má obdobie medzi uzatvorením kúpnej a predajnej zmluvy a hlavne ich realizáciou aj niekoľko mesiacov a môže byť dlhšie ako rok. Predaj nakúpenej komodity je svojimi špecifikáciami naviazaný na konkrétny nákup. Je dôležité definovať konkrétnu väzbu medzi zmluvami ...

 • Pomáhame neziskovým organizáciám

  Bonitas, n.o.

  Neziskové organizácie realizujú účtovníctvo a účtovnú závierku v zmysle pravidiel neziskovej účtovnej jednotky účtujúcej v sústave podvojného účtovníctva. Neziskovým organizáciám sa snažíme vytvárame čo najlepšie podmienky pri implementácii AVATO ako základného informačného systému ako aj v rámci ná...

 • Šetríme životné prostredie

  Užívatelia AVATO

  Funkcie softvérov AVATO sú navrhnuté tak, aby jeho užívatelia mohli realizovať postupy maximálne šetriace životné prostredie. Zoznamy údajov jednotlivých evidencií sú exportovateľné do excelovských tabuliek, tlačové zostavy je možné generovať do PDF súborov, je sprístupnené generovanie XML súborov p...

 • Šetríme zdravie

  Užívatelia AVATO

  Vďaka viac ako dvadsaťpäťročným skúsenostiam sú systémy AVATO navrhnuté tak, aby v maximálnej miere šetrili zdravie jeho užívateľom. Jednotná verzia obrázkových tlačidiel vrátane ich jednotného systému umiestnenia v oknách programu zjednodušuje orientáciu a znižuje nároky na potrebu zaostrovania zra...

 • Služby

  Ing. Erika Žilkayová - audítorka

  Konzultačný softvér na každodennú správu môže ušetriť hodiny vášho času, ktoré môžete namiesto toho stráviť na ďalšom prípade. AVATO okrem správy klientov, sledovania obchodných prípadov, fakturácie výkonov umžňuje aj ich plánovanie, sledovanie času pre konzultantov, riadenie projektov.

Kontaktujte násNevidíte štúdiu pre vaše potreby? Neváhajte nás kontaktovať pre nájdenie riešenie na mieru pre vás